Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars
คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

Home
IT Idea for Spiritization

มีสติในการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์  (20 มี.ค. 2560) 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (29 ก.ย. 2551) 
ประเภทระบบผู้เชี่ยวชาญ (28 ก.ย. 2551) 
ตัวอย่างระบบผู้เชี่ยวชาญ (28 ก.ย. 2551) 
เยี่ยมชมสถาบัน NIT (7 ส.ค. 2551)
เยี่ยมชม Tokyo University of Technology (7 ส.ค. 2551)
Biotechnology (4 ก.ค. 2551)
Cabinet คณะรัฐมนตรี (4 ก.ค. 2551)
Call Center (4 ก.ค. 2551)
Constitution – รัฐธรรมนูญ (4 ก.ค. 2551)
Convention Center ศูนย์ประชุม (4 ก.ค. 2551)
Copyright – ลิขสิทธิ์ – สิทธิ์ในการก็อปปี (4 ก.ค. 2551)
ENERGY เรื่องของพลังงานที่ต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ (4 ก.ค. 2551)
จิตสำนึกและความรับผิดชอบส่วนตัว  (6 มิ.ย. 2551)
การพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถ (14 ก.พ. 2551)
ไอซีทีกับประชาธิปไตย (5 ก.พ. 51)
วิสัยทัศน์ร่วม (3 ต.ค. 50)
มาสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเถอะ (1 ส.ค. 50)
คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (1 ส.ค. 50)
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (3 มิ.ย. 50)
สิ่งที่ท่านจะทำให้ประเทศไทยได้ (3 มิ.ย. 50)
อียิปต์กับกรุงเทพฯ (3 มิ.ย. 50)
ย้อนคิดถึงเรื่องอีเมล์ (29 เม.ย. 50)
การมองอนาคต 10 วิธี (29 เม.ย. 50)
องค์การที่มีวุฒิภาวะสูง (29 มี.ค. 50)
CIO กับการรับมืออุบัติภัย (15 ก.พ. 50)
ข่าวระหว่างไปชาร์ลอตต์ (1 พ.ย. 49)
ไปสหรัฐ (1 พ.ย. 49)
การประชุม SEPG ที่เมลเบิร์น (10 ต.ค. 49)
เรื่องของข้าวเหนียว (18 ส.ค. 49)
รูปแบบการก่อการร้าย (4 ก.ค. 49)
สติกับชีวิตประจำวัน (4 ก.ค. 49)
โรงงานโตโยต้า (1 มิ.ย. 49)
เยี่ยมชมโรงงานโตโต้ (1 มิ.ย. 49)
วัดไหล่หิน (16 พ.ค. 49)
พระราชดำริ ๑๔ ข้อ สำหรับนักบริหาร (12 พ.ค. 49)
จ่ายครบ จบแน่นอน (12 พ.ค. 49)
เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา (30 มี.ค. 49)
ไอซีทีกับการเรียนรู้ (30 มี.ค. 49)
โครงการสร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ของซอฟต์แวร์พาร์ค  (20 มี.ค. 49)
มาตรฐานหลักสูตรไอที (19 มี.ค. 49)
การเอารัดเอาเปรียบ  (28 ก.พ. 49)
ภาพวัดสวนดอก
วัดสวนดอก  (25 ก.พ. 49)
ซูเปอร์โบวล์  (17 ก.พ. 49)
เรื่องของส้วม  (17 ก.พ. 49)
การเปิดเผยเวชระเบียน  (17 ก.พ. 49)
เมื่อผมไปเที่ยวเขาคิชฌกูฎ  (30 ธ.ค. 48)
เรื่องน่าเกลียด  (30 ธ.ค. 48)
งานวิทยาศาสตร์ทางจิต  (21 ธ.ค. 48)
CIO กับโลกยุคข่าวสาร  (25 พ.ย. 48)
การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านไอซีที (25 พ.ย. 48)
สำคัญที่คน  (25 พ.ย. 48)
โน้ตบุ๊ค 100 เหรียญ (10 ต.ค. 48)
นาโนเทคโนโลยี (10 ต.ค. 48)
NETIQUETTE (10 ต.ค. 48)
Call Center (10 ต.ค. 48)
การพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (26 ก.ย. 48)
แนวโน้มและงานวิจัยด้าน HR ของไทย (26 ก.ย. 48)
การเตรียมตัวรับภัยธรรมชาติ (5 ก.ย. 48)
Katrina (5 ก.ย. 48)
ENERGY เรื่องของพลังงานที่ต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ (1 ก.ย. 48)
เมื่อเครื่องบินที่ผมโดยสารไม่มีความดันอากาศ (19 ส.ค. 48)
เมื่อผมไป Upgrade ตัวเองในลอนดอน (29 มิ.ย. 48)
มหาวิทยาลัยวาเซดะที่เมืองคิตะ คิวชู (29 มิ.ย. 48)
อาจารย์สึยาม่า (29 มิ.ย. 48)
วิธีการสร้างความสุข (29 มิ.ย. 48)
ผลการประกอบการบริษัทญี่ปุ่น (26 พ.ค. 48)
เมืองไทยกับดาวเทียมสำรวจทรัพยากร (17 พ.ค. 48)
คนทำงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นวิศวกรหรือเปล่า (6 พ.ค. 48)
สารสนเทศน่าสนใจ (พ.ค. 48)
สถิติน่าสนใจ (24 เม.ย. 48)
ตัวอย่างการใช้ข้อมูลในชุมชน (20 เม.ย. 48)
Linux (1 ก.พ.48)
Lenovo คิดอย่างไรกับการซื้อแผนกพีซีของไอบีเอ็ม (1 ก.พ.48)
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (3 มิ.ย. 47)
กลยุทธ์การใช้ไอทีให้ประสบความสำเร็จ (6 พ.ค. 47)
มาตรฐานไอทีกับ CMM (6 พ.ค. 47)
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับราชบัณฑิตยสถาน (10 เม.ย. 47)
บริษัทที่ใช้ไอทีเป็นเลิศ (10 เม.ย. 47)
หลักการเรียน (10 เม.ย. 47)
ใช้ไอซีทีสร้างไทยให้เจริญ (10 เม.ย. 47)
นักศึกษาที่บ้าวิทยาศาสตร์ (1 มี.ค. 47)
ท่องโลกวิศวกรรมไทยในอดีต (20 ก.พ. 46)
Software Industry Promotion Industry (15 ม.ค. 47)
อาจารย์กับไอที
มาวางแผนทรัพยากรบริษัทกันเถอะ