Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars
คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

       

 

Home
IT Idea for Spiritization


เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับพุทธศาสนา

     ผมเป็นชาวพุทธ เมื่อยังเล็กบ้านก็อยู่หน้าวัด ได้เห็นโบสถ์วิหารและพระเจดีย์ทุกวี่ทุกวัน ครั้นเวลาเรียนหนังสือก็เข้าโรงเรียนวัด แต่เวลานี้กลับอยู่ห่างวัดมาก แม้ผมจะได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยให้เป็นกรรมการอำนวยการงานด้านคอมพิวเตอร์ แต่กระนั้นก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสช่วยงานและเข้าวัดมากนัก ยกเว้นแต่ในกรณีที่ไปเที่ยวชมความงามของถาวรวัตถุ ประติมากรรม และ จิตรกรรมในวัดต่าง ๆ กับในกรณีที่ต้องไปงานศพเท่านั้น ในเมื่อพวกเราจำนวนมากเป็นเสียเช่นนี้จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าเหตุใดคนไทยจึงได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธแต่ในนามเท่านั้น ไม่ได้มีจิตใจเป็นชาวพุทธกันเลย

     ผมศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาพระไตรปิฎก ศึกษาคำสอนของพระเถระ ศึกษาตำรับตำรามามากมาย แต่ผมเขียนเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้น้อยมาก เพราะเห็นว่าตนเองยังไม่สามารถทำตนให้เป็นชาวพุทธที่ดีได้ และผมยังมีความโลภโกรธหลงตลอดจนนิสัยเลว ๆ ที่ส่อว่าผมไม่ได้เห็นโลกตามความเป็นจริงหรือสามัญลักษณะ อย่างไรก็ตามถึงตอนนี้มีเนื้อหาทางพุทธศาสนาอีกหลายด้านที่ผมคิดว่าน่าจะเขียนแสดงความเห็นได้ ผมจึงตัดสินใจเปิดหัวข้อนี้ในเว็บไซต์ของผม ส่วนท่านอ่านแล้วจะเห็นว่าผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็ขอความกรุณาช่วยท้วงติงมาด้วย จักช่วยทำให้นัยตาผมมองเห็นโลกได้ชัดเจนขึ้น

 

 

Back