Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars
คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

 

Home
IT Idea for Spiritization


มารู้จักพระไตรปิฎกกันเถอะ

     ผมขอเปิดคอลัมน์นี้ด้วยการนำเสนอเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งชาวพุทธชาวไทยยังสนใจกันน้อยในแง่มุมของการศึกษา แต่สนใจมากในแง่ของการทำบุญ นั่นคือเรื่องของพระไตรปิฎก

     คนไทยจำนวนมากนิยมทำบุญด้วยการสร้างพระไตรปิฎก วิธีสร้างก็มีหลายทาง เช่น การสมทบทุนทางมหามกุฎราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตรวจทานและพิมพ์พระไตรปิฎกออกเผยแพร่ อีกวิธีหนึงก็คือซื้อพระไตรปิฎกไปบริจาคตามวัดต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลน

     อย่างไรก็ตาม มีคนไทยสักกี่คนที่เคยเปิดพระไตรปิฎกที่ซื้อถวายวัดนั้นออกอ่านทำความเข้าใจ

     ความจริงก็ต้องยอมรับว่า พระไตรปิฎกนั้นอ่านยาก หากไม่มีครูบาอาจารย์ช่วยอธิบายหรือได้ศึกษาพระธรรมมาบ้างและมีพื้นฐานดีแล้วก็คงจะอ่านไม่เข้าใจแน่นอน แต่ก็มีอยู่หลายส่วนหลายตอนที่น่าจะอ่านเข้าใจได้ไม่ยากนัก แต่ถ้ายังกลัวเกรงความเข้มขลังของเนื้อหา ก็ควรลองหาพระไตรปิฎกฉบับย่อมาอ่านกันบ้าง

     พระไตรปิฎกฉบับย่อที่มีชื่อเสียงก็เป็นของท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ซึ่งล่วงลับไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้ ท่านทำไว้สมัยที่ท่านเป็นพระสุชีโวภิกขุ ท่านผู้นี้เป็นพระไตรปิฎกเดินได้และเป็นอาจารย์ของท่านเสถียร โพธินันทะ อัจฉริยะทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ผู้ล่วงลับไปแล้วแต่ยังหนุ่ม เนื้อหาในพระไตรปิฎกฉบับย่อนั้นอ่านง่าย เพราะท่านอาจารย์ได้ย่อยย่อมาให้คนไทยอ่านได้ง่าย ไม่ต้องสับสนเรื่องศัพท์ภาษาบาลี เวลานี้เราอาจหาซื้อได้ทั่วไป เพราะทางสำนักพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย ยังนำมาพิมพ์เผยแพร่อยู่

     เมื่อปี 2542 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้จัดงานสมโภชพระไตรปิฎกฉบับแปลภาษาไทยขึ้น และท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกได้มีเมตตาแสดงปาฐกถาธรรมอัดลงในวีดิทัศน์ส่งมาเปิดในงานนั้นด้วย ข้อความในปาฐกถาได้มีผู้นำมาพิมพ์เป็นเล่มออกเผยแพร่เมื่อปลายปี 2545 พร้อมกับเนื้อหาเกี่ยวกับพระไตรปิฎกที่ท่านเจ้าคุณได้แสดงและบรรยายไว้อีกสองเรื่องคือ เรื่อง พระไตรปิฎกสำคัญอย่างไร และ เรื่อง โครงสร้างและสาระสำคัญของพระไตรปิฎก หนังสือเล่มนี้มีแจกที่วัดญาณเวศกวัน ซึ่งท่านเจ้าคุณจำพรรษาอยู่

     ผมขอเสนอว่าการศึกษาเรื่องพระไตรปิฎกเป็นเรื่องสำคัญต่อการทำความเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง และจะช่วยให้เราซาบซึ้งในพระปัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าของเรา ใครที่คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดา มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย นั้นก็ไม่ผิดเพราะมนุษย์ทุกคนก็ต้องตกอยู่ใต้กฎธรรมชาตินี้ แต่เมื่ออ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแล้ว จะประจักษ์ด้วยตนเองว่านี่เป็นคำสอนที่เป็นสัจธรรม คำสอนทุกคำมีความหมาย ประกอบด้วยตรรกะ ประกอบด้วยลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง เพียงแต่เราสลับลำดับคำสอนบางเรื่อง หรือยกบางประเด็นออก คำสอนนั้นก็จะไม่สมบูรณ์ทันที และแน่นอนที่สุดผู้ที่จะสอนตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิต นาน 45 ปีได้โดยไม่คลาดเคลื่อนเลยนั้น ย่อมต้องบรรลุสัจธรรมและมีความยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ผู้อื่นมากทีเดียว

     ครับ...หากท่านยังไม่พร้อมจะอ่านพระไตรปิฎกฉบับจริง จะลองอ่านคำแนะนำเรื่องพระไตรปิฎกของท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกก่อน หรือจะอ่านพระไตรปิฎกฉบับย่อก่อนก็จะสามารถช่วยให้ท่านเกิดปัญญาความคิดแตกฉานได้อีกมาก

      มาอ่านพระไตรปิฎกกันเถอะครับ

 

Back