Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars
คำแนะนำด้านการเรียน ข้อสอบสนุก

       

 

IT Idea for Spiritization

        ผมเห็นเหมือนอย่างที่คนจำนวนมากเห็นว่า การศึกษาของคนไทยกำลังตกต่ำอย่างน่าใจหาย บัณฑิตที่จบมาแล้วพูดจาไม่เป็นภาษามนุษย์ อธิบายอะไรไม่ได้ ฟังคนอื่นพูดก็จับประเด็นไม่ได้ นี่นับว่าน่าห่วงมาก สำหรับการศึกษาด้านไอซีทีก็ยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้น เพราะลำพังแค่ให้รู้ความรู้พื้นฐานยังไปไม่ถึงไหน ในเมื่อวิชาการความรู้ด้านนี้เติบโตเร็วมากแล้วเด็กไทยจะตามทันได้อย่างไร

     ผมเปิดเนื้อหาส่วนนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอความเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านไอซีที โดยเฉพาะคือสำหรับนักเรียนนักศึกษาชาวไทย มีอะไรบ้างขอเชิญติดตามอ่าน


ความหมายของทักษะ (02 ส.ค. 2560) 
เทคนิคการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (16 พ.ค. 2560) 
การทำ SWOT สำหรับนักศึกษา (16 พ.ค. 2560) 
ประเภทของตำรา (ปรับปรุงล่าสุด) (24 เม.ย. 2560) 
เกร็ดแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกด้านไอที  (11 เม.ย. 2560) 
การเรียนกับการจำ (11 เม.ย. 2560) 
ระดับผลการเรียนรู้  (11 เม.ย. 2560) 
การจัดการการเรียน (11 เม.ย. 2560) 
แนวทางการอ่านตำรา (10 เม.ย. 2560) 
ชีวิตนักศึกษาปริญญาโทยุคใหม่ (10 เม.ย. 2560) 
ประเภทของตำรา (6 เม.ย. 2560) 
โครงสร้างของคำกริยา (6 เม.ย. 2560) 
โครงสร้างของคำกริยา (6 เม.ย. 2560) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาไทยและแนวทางแก้ไข (3 เม.ย. 2560) 
วิสัยทัศน์บัณฑิต (06 เมษายน 2560)  
การตั้งคำถามเกี่ยวกับวิชาเรียน (23 มีนาคม 2560)  
เราจะเตรียมตัวก่อนเรียนอย่างไร (23 มีนาคม 2560)  
คุณมีศักยภาพมากน้อยเพียงใด (22 มีนาคม 2560)  
ถ้าคุณเป็นนักศึกษา คุณต้องถามตนเองก่อนเรียน (22 มีนาคม 2560)  

 

 

 

Back

Home