Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars
คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

       

 

IT Idea for Spiritization

        ผมเห็นเหมือนอย่างที่คนจำนวนมากเห็นว่า การศึกษาของคนไทยกำลังตกต่ำอย่างน่าใจหาย บัณฑิตที่จบมาแล้วพูดจาไม่เป็นภาษามนุษย์ อธิบายอะไรไม่ได้ ฟังคนอื่นพูดก็จับประเด็นไม่ได้ นี่นับว่าน่าห่วงมาก สำหรับการศึกษาด้านไอซีทีก็ยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้น เพราะลำพังแค่ให้รู้ความรู้พื้นฐานยังไปไม่ถึงไหน ในเมื่อวิชาการความรู้ด้านนี้เติบโตเร็วมากแล้วเด็กไทยจะตามทันได้อย่างไร

     ผมเปิดเนื้อหาส่วนนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอความเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านไอซีที โดยเฉพาะคือสำหรับนักเรียนนักศึกษาชาวไทย มีอะไรบ้างขอเชิญติดตามอ่าน


ทักษะชีวิตยุคใหม่ (02 สิงหาคม 2560)  
ทบทวนมาตรฐานการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา (12 มีนาคม 2560)  
ไอซีทีกับการเรียนรู้ (5 กุมภาพันธ์ 2551)  
แนวทางการจัด e-Learning สำหรับประเทศไทย (26 เมษายน 2549)  
e-Learning Presentation (19 เมษายน 2549)  
ICT for Life Science (14 มีนาคม 2548)  
คำแนะนำในการทำโครงงานในระดับปริญญาโท (14 กรกฏาคม 2548) download.gif (151 bytes) zip
Grid  
วิธีการเขียนให้ชัดเจน download.gif (151 bytes) zip
มาตราฐานบุคลากร download.gif (151 bytes) zip
มาตรฐานความปลอดภัยของFCC download.gif (151 bytes) zip
XML download.gif (151 bytes) zip
ITIL download.gif (151 bytes) zip
IT Service CMM download.gif (151 bytes) zip
Character Set Standard download.gif (151 bytes) zip
มาตรฐานการตรวจสอบสารระบบสนเทศ: CISA download.gif (151 bytes) zip
การเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา(14 กุมภาพันธ์ 2547) download.gif (151 bytes) zip
หลักการ MIS สำหรับโรงเรียน (2 สิงหาคม 2546) download.gif (151 bytes) zip
ระบบอินเตอร์เน็ตกับการศึกษา(1 มิถุนายน 2546) download.gif (151 bytes) zip
องค์การเรียนรู้ (31 พฤษภาคม 2546) download.gif (151 bytes) zip
หลักสูตรไอทีในไทย download.gif (151 bytes) zip
ยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ download.gif (151 bytes) zip
การจัดการศูนย์สารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ download.gif (151 bytes) zip
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา download.gif (151 bytes) zip
แผนการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในทศวรรษหน้า download.gif (151 bytes) zip
การจัดการศึกษาในสังคมสารสนเทศ download.gif (151 bytes) zip
ไอทีเพื่อการศึกษาไทย download.gif (151 bytes) zip
สรุปคำบรรยายเรื่อง "ความก้าวหน้าและทิศทางของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการเรียนการสอน" download.gif (151 bytes) zip
การอภิปรายเรื่อง "ฉลาดสร้าง ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ CAI เพื่อเด็กไทย" download.gif (151 bytes) zip
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน download.gif (151 bytes) zip
ไอทีกับโรงเรียนในอนาคต download.gif (151 bytes) zip
การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียน download.gif (151 bytes) zip

 

 

 

Back

Home