Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars
คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

Home
IT Idea for Spiritization

สิ่งที่ท่านจะทำให้ประเทศไทยได้

ครรชิต มาลัยวงศ์

        ประเทศไทยเวลานี้กำลังประสบช่วงเวลาวิกฤติทั้งทางด้านการเมือง, เศรษฐกิจ, การค้า, การศึกษา, การพลังงาน ฯลฯ ดังนั้นผมจึงอยากจะเสนอว่าเราควรช่วยกันทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยให้ประเทศของเรามีความเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อจะได้สามารถก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้อย่างยั่งยืน ผมเชื่ออย่างจริงจังว่า หากเราช่วยกันทำสิ่งที่ควรทำอย่างจริงจังแล้วจะทำให้ประเทศของเราพัฒนามากขึ้นได้ เพราะการที่ประเทศจะก้าวหน้านั้นไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลหรือนักการเมืองหรอกครับ แต่อยู่ที่พวกเราทั้งหมดนี่แหละ ดังนั้นผมจึงลองเขียนรายการสิ่งที่พวกเราควรช่วยกันทำเมื่อมีโอกาสเอาไว้ให้ลองพิจารณากัน โดยผมลองแบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวด ๆ เพื่อให้สะดวกแก่การปฏิบัติ

 1. พลังงาน
  • ท่านได้ตรวจตราการสูญเสียน้ำประปาในบ้านและที่ทำงานอยู่เสมอ เมื่อพบว่าที่ใดมีปัญหาท่านก็ได้แจ้งให้แก่ผู้รับผิดชอบทราบเพื่อแก้ไข
  • ท่านพยายามใช้น้ำอย่างประหยัดทุกวัน
  • ท่านปิดสวิตช์ไฟฟ้าของอุปกรณ์ทุกชนิดหลังจากใช้งานเสร็จ หรือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้
  • ท่านไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร่ำเพรื่อ เช่นเปิดโทรทัศน์ขณะทำงาน, หรือ ฟังเพลงขณะทำการบ้าน หรือทำงานอื่นๆ
  • ท่านเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ เป็นหลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบ
  • ท่านที่เป็นสุภาพบุรุษไม่เข้าไปปัสสาวะลงโถส้วนปกติ แต่ปัสสาวะที่โถปัสสาวะ และ กดน้ำชำระแต่พอควร
  • ท่านไม่ขับรถยนต์ไปไหนมาไหนโดยไม่จำเป็น และก่อนขับต้องวางแผนเส้นทางเดินทางที่สะดวกและเหมาะสมที่สุด
  • ท่านไม่เดินเครื่องรถยนต์ขณะจอดรถรอผู้อื่น
  • ท่านใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างมีเป้าหมายที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานด้วยการเล่นเกมนานหลายชั่วโมง, หรือค้นหาภาพลามกอนาจารมาดู, หรือเพื่อหลอกลวงผู้อื่น
 2. เศรษฐกิจ
  • ท่านพยายามซื้อสินค้าที่จำเป็นเท่านั้น ไม่ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่มีประโยชน์ต่อชีวิต
  • ท่านพูดแต่เพียงพอดี เมื่อได้รับโทรศัพท์ก็รีบตอบทันที ไม่ใช่รับแล้วตอบว่าจะโทรศัพท์กลับไปใหม่ นอกจากนั้นยังโทรศัพท์แต่เพียงเมื่อจำเป็นเท่านั้น
  • ท่านมีเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม แค่พอเพียงต่อการใช้งานตามปกติเท่านั้น ไม่ได้สะสมเอาไว้มากมายโดยไม่เกิดประโยชน์
  • ท่านพยายามใช้กระดาษอย่างประหยัด ไม่ใช้ฟุ่มเฟือย และหากเป็นไปได้ก็พยายามใช้กระดาษทั้งหน้าและหลัง
  • ท่านไม่ตั้งบริษัทหรือธุรกิจขึ้นหลอกลวงประชาชน
  • ท่านงดเว้นไม่ทำลายสมบัติสาธารณะ เช่น ป้ายและสัญญาณจราจร, สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์, ถนน, ฯลฯ
  • ท่านขับขี่ยวดยานด้วยความมีสติ และไม่ทำผิดกฎจราจร
 3. สิ่งแวดล้อม
  • ท่านแยกขยะที่เป็นสิ่งที่สามารถรีไซเคิลได้ และ ขยะอื่นออกจากกัน และนำออกไปวางให้พนักงานนำไปทิ้งเป็นประจำ
  • ท่านไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ลำคลอง, ไม่ทิ้งลงบนบาทวิถี, ไม่ทิ้งบนยานพาหนะสาธารณะ เช่น รถไฟ, รถโดยสารประจำทาง, เรือ, ฯลฯ
  • ท่านไม่บ้วนน้ำลายลงบนบาทวิถี, แม่น้ำลำคลอง, หรือ ในยายพาหนะสาธารณะ
  • ท่านไม่เผาขยะ หรือ เศษสิ่งของอื่นใดในบริเวณบ้านของท่าน
  • ท่านไม่เทน้ำมัน, สารเคมี, หรือสารที่อาจมีพิษลงในท่อระบายน้ำ
  • ท่านไม่ตัดต้นไม้ในที่สาธารณะ หรือในป่าสงวน
  • ท่านไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนถนน หรือ ในบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย รวมทั้งบริเวณป่า, ท้องทุ่ง, สนามหญ้าแห้ง, ฯลฯ
  • ท่านคอยดูแลไม่ให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของท่านมีควันไอเสียมากเกินไป
  • ท่านไม่ใช้เสียงดังมากเกินไปในกิจการต่าง ๆ เช่น การโฆษณา, การร้องรำทำเพลง, การประกาศ, หรือการละเล่นอื่นใด

        ที่เขียนมานี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างให้คิดเท่านั้นครับ ความจริงหัวข้อเหล่านี้เขียนขึ้นมาให้คิดนะครับ ไม่ใช่เป็นศีลหรือข้อห้ามสำหรับทุกคน หากใครไม่ได้ทำเช่น ไม่ได้ตัดต้นไม้ในที่สาธารณะ หรือในป่าสงวน จะบอกว่าทำดีคงไม่ได้ แต่จะเป็นเรื่องของการทำดีไปทันที ถ้าหากมีใครมาชวนเราไปทำแล้วเรามีสติที่จะพิจารณาและไม่ทำตามคำชักชวนนั้น

        ได้เวลาทบทวนตัวเองแล้วครับ

        


Home | Back