Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars
คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

 

Home
IT Idea for Spiritization

เวลาทำงานต้องใส่จิตวิญญาณลงไปด้วย
กองบรรณาธิการ Nikkei Top Leader
สำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


            ถ้าถามว่ามีหนังสือเล่มใดที่ผู้ทำ start up ควรอ่าน คำตอบก็คือหนังสือเล่มนี้นั่นเอง. หนังสือนี้รวบรวมแนวคิดสำคัญของคุณคาซุโอะ อินาโมริ เอาไว้หลายเรื่อง. แนวคิดเหล่านี้ไม่เคยมีนักบริหารคนใดกล้านำมาเผยแพร่มาก่อนเลย. แต่เมื่อเราได้อ่านเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดเหล่านี้แล้ว เราก็จะต้องพยักหน้ารับรองอยู่คนเดียว.

            คุณอินาโมริ เป็นนักบริหารคนสำคัญของญี่ปุ่น เพราะเมื่ออยู่ในวัยแปดสิบเศษ ท่านได้รับเชิญให้เข้าไปแก้ไขวิกฤติการณ์ของสายการบิน JAL ซึ่งกำลังขาดทุนอย่างมหาศาลจนแทบจะล้มละลาย. ลูกศิษย์ลูกหาของท่านไม่อยากให้ท่านเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย เพราะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะแก้ไขวิกฤติการณ์ไม่สำเร็จ. แต่ท่านยินดีเข้าไปกอบกู้สถานการณ์โดยไม่รับเงินเดือนเลย. ผลก็คือ ภายในปีเดียวเท่านั้น สายการบิน JAL ก็กลับฟื้นตัวและได้กำไรอีกครั้ง!

            คุณอินาโมระ จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเล็กๆ และได้เข้าทำงานในบริษัทซึ่งมีผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเป็นส่วนใหญ่. ความที่ท่านมีฝีมือด้านวิศวกรรม บริษัทฮิตาชิ จึงมาติดต่อขอให้ท่านผลิตหลอดสูญญากาศให้. งานนี้หัวหน้าฝ่ายเทคนิคของบริษัทจึงขอให้เขายกงานให้บริษัทรับไปทำ โดยอ้างว่าท่านคงทำไม่สำเร็จ. ท่านจึงประกาศลาออกทันที. ต่อจากนั้นก็มีอาจารย์เก่าและคนอื่นๆอีกหลายคนสนับสนุนออกเงินให้ท่านตั้งบริษัทขึ้นมารับงานทำเอง. บริษัทนี้ต่อมาก็คือเคียวเซร่าและรุ่งเรืองเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมมากมาย. แต่ก่อนที่ท่านจะประสบความสำเร็จได้นั้น ท่านต้องดิ้นรนต่อสู้มากมาย โดยอาศัยหลักปฏิบัติ ๑๒ ข้อ คือ...

 1. กำหนดวัตถุประสงค์และความหมายของกิจการให้ชัดเจนว่าต้องการทำอะไร
 2. ตั้งเป้าหมายของบริษัทให้ชัดเจนว่าจะต้องบรรลุอะไรบ้าง
 3. มีความตั้งใจอย่างจริงจังที่จะทำงานให้สำเร็จ
 4. ทุ่มเทการทำงานโดยไม่ยอมแพ้ใครๆ
 5. พยายามจำกัดรายจ่ายให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น
 6. กำหนดคุณค่าของกิจการด้วยการบริหาร
 7. บริหารงานด้วยใจที่มุ่งมั่น
 8. มีจิตวิญญาณในการต่อสู้กับคู่แข่ง
 9. กล้าลงมือทำแม้จะเป็นงานที่ยาก
 10. ทำงานสร้างสรรค์อยู่เสมอ
 11. มีจิตใจที่มีความเมตตา ไม่เห็นแก่ตัว
 12. บริหารกิจการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นและซื่อสัตย์ต่อความฝันและความหวัง.

            จากประเด็นทั้ง ๑๒ ข้อนี้ สามารถถอดความออกมาได้เป็นสามประเด็นหลักคือ

 1. ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและจริงจัง. ข้อนี้ต้องเป็นนิสัยประจำตัวของผู้บริหาร.
 2. บริหารกิจการเพื่อประโยชน์และความสุขของพนักงาน. คุณอินาโมริ เน้นเรื่องนี้มาก. ท่านบอกว่าการที่กิจการก้าวหน้าได้นั้นก็เพราะพนักงาน. ดังนั้น เจ้าของกิจการและผู้บริหารจะต้องนึกถึงพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง. ถ้าทำเช่นนี้ พนักงานก็จะมีความรู้สึกผูกพันและต้องการทำงานให้บริษัทรุ่งเรืองมากขึ้น.
 3. สร้างสัมพันธ์กับพนักงานทุกระดับเพื่อรับรู้ปัญหาและทางแก้ไข. วิธีการของคุณอินาโมริ คือตั้งวงเหล้าเล็กๆ โดยเชิญให้พนักงานมาร่วมวงดื่มเหล้าและรับประทานอาหารเย็นหลังเลิกงาน. ระหว่างนั้นก็มีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการเพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรครวมทั้งความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่างๆ. โดยวิธีนี้ พนักงานก็กล้าที่จะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็ประโยชน์มากขึ้น.

            เนื้อหาของหนังสือเล่มเล็กๆนี้ยังมีอีกหลายอย่าง รวมถึงเรื่องที่คุณอินาโมริตั้งสถาบันฝึกอบรมผู้บริหารที่มีผู้สนใจมาเป็นลูกศิษย์มากมาย. นอกจากนั้นยังนำเสนอเรื่องของลูกศิษย์หลายรายที่นำหลักการบริหารของคุณอินาโมริไปใช้จนสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติต่างๆได้.

            ลองหามาอ่านเถอะครับ แล้วคุณจะได้รับอิทธิพลจากคุณอินาโมริมาใช้ในการบริหารให้กิจการของคุณรุ่งเรืองได้.

 

 

Back