Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive

คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

       

 

Home
IT Idea for Spiritization

คำทักทาย ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547

สวัสดีครับ
               ในรอบครึ่งเดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องผจญกับวิกฤติการณ์ที่หนักหน่วงอีกหลายครั้ง ทั้งเรื่องการก่อการร้ายถึงขั้นฟันพระ และโรคระบาดไข้หวัดนกที่ทำให้ต้องฆ่าไก่ไปหลายล้านตัว เหตุการณ์ทั้งสองนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่วงการบริหารไอทีเรียกว่า Risk หรือความเสี่ยง การก่อการร้ายและโรคระบาดเป็นความเสี่ยงที่รัฐบาลจะต้องคอยหมั่นระมัดระวังตรวจสอบและเฝ้าดูตลอดเวลา เราคงบอกไม่ได้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ที่ใด หรือเกิดกับใคร แต่เราต้องมีกระบวนการในการติดตามศึกษาว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น และเหตุการณ์นั้นจะนำไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายต่อไปหรือไม่ หากคาดว่าจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงก็จะต้องรีบป้องกัน

               ข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับมุ่งโจมตีว่ารัฐบาลไม่เปิดเผยข้อมูลเพราะน่าจะทราบเรื่องมีผู้ป่วยด้วยโรคหวัดนกมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ผมไม่มีข้อมูลปฐมภูมิพอที่จะยอมรับหรือปฏิเสธข่าวนี้ ส่วนมากเป็นแต่เพียงข่าวขุดคุ้ยของหนังสือพิมพ์บางฉบับ ถ้าข่าวนี้เป็นจริงก็อาจจะมีความเป็นได้หลายอย่าง คือผู้เกี่ยวข้องจงใจปิดข่าวเพราะไม่ทราบผลกระทบ หรือหน่วยงานในภาครัฐไม่ได้มีกระบวนการที่ถูกต้องในการรายงานสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น หรือมีกระบวนการแต่ผู้ปฏิบัติไม่ได้ทำตามกระบวนการซึ่งอาจจะเป็นเพราะการละเลย หรือเพราะไม่มีวิจารณญาณที่ดีพอที่จะทราบผลกระทบของการไม่ทำตามกระบวนการ และไม่ว่าจะเป็นเพราะกรณีใด สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือการขาดการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ในด้านการเฝ้าระวังและการดำเนินงานตามกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ข้อที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งที่อ่านพบจากข่าวก็คือ ชาวบ้านจำนวนมากยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดอย่างพอเพียง หลายคนนำซากไก่ตายไปทิ้งน้ำซึ่งอาจจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไปได้มาก

                ข้อที่น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่งก็คือ การระบาดครั้งนี้ได้ทำให้ผู้บริหารประเทศเข้าใจความสำคัญของข้อมูลข่าวสารมากแค่ไหน หรือรู้แต่เพียงว่าเจ็บตัวเพราะสื่อมวลชน เท่าที่ได้ทราบมา ผู้บริหารประเทศเหล่านี้ยังไม่ได้สนใจข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับไข้หวัดนก และยังไม่ได้สนใจว่าข้อมูลเหล่านี้ควรนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างไร

                ขอมาพูดถึงเรื่องไอทีบ้าง ความจริงแล้วการใช้ไอทีในบ้านเราก็เกิดวิกฤติการณ์บ่อยครั้ง เคยมีบางครั้งที่คอมพิวเตอร์ของธนาคารหรือบริษัทก็เกิดปัญหาจนทำให้เกิดความเสียหายและลูกค้าสูญเสียความเชื่อมั่นในบริการ จากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นเพราะหน่วยงานไอทีไม่ได้กำหนดกระบวนทำงานที่รัดกุม และไม่ได้ติดตามว่าพนักงานดำเนินงานตามกระบวนการนั้นด้วยเช่นกัน

                การจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และผมรู้สึกว่าเรายังสนใจเรื่องนี้กันน้อยไป แม้ว่าขณะนี้เราจะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องอุบัติภัย มีหน่วยงานกู้ภัย และตามหน่วยงานต่าง ๆ นั้นทางสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก็กำหนดให้มีการพิจารณาความเสี่ยงของกระบวนการทำงานต่าง ๆ อยู่แล้ว แต่การศึกษาเรื่องความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ยังมีน้อย นอกจากนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ยังแทบจะไม่ได้สอนให้คนเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ร้ายรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เลย ที่เห็นทำจริงจังก็อาจจะมีบริษัท ปตท. และรัฐวิสาหกิจสำคัญอีกบางแห่งเท่านั้น ดังนั้นผมจึงขอฝากให้ท่านผู้อ่านลองศึกษาเรื่องการจัดการความเสี่ยงแล้วนำมาปรับใช้กับหน่วยงานของท่านเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยได้อีก

                ในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ผมมีโอกาสไปร่วมอภิปราย กับ ศ. นักสิทธิ์ คูวัฒนชัย ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อชักชวนให้นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น ผมได้นำสรุปคำบรรยายของผมมาลงไว้ในเว็บนี้ด้วยแล้ว

                สำหรับเนื้อหาของเว็บช่วงต้นกุมภาพันธ์นี้ ผมได้นำบทวิจารณ์หนังสือมาลงไว้หลายเล่มเป็นการเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านหามาอ่านบ้าง นอกจากนั้นยังได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาบทเรียนในวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไปพร้อมกัน และได้เพิ่มบทความแนะนำการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาไว้ให้ด้วย บทความนี้ยังไม่ได้เผยแพร่ที่ใดครับ

พบกันในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าครับ  
สวัสดีครับ  
ครรชิต มาลัยวงศ์   
9 กุมภาพันธ์ 2004

 

Back