Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive

คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

       

 

Home
IT Idea for Spiritization

คำทักทาย ณ วันที่ 1 มกราคม 2548

สวัสดีครับ

    วันนี้เป็นวันครู ผมจึงใคร่ขอน้อมรำลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกท่านที่สั่งสอนผมทั้งด้วยวาจา ทั้งด้วยตำรับตำรา
และทั้งผ่านเว็บ และ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อันช่วยให้ผมได้มีความรู้และทักษะต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
ผมขออาราธนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านเหล่านั้นมีสุขภาพอนามัย อีกทั้งมีสติปัญญาความสามารถ
และ ธนสารสมบัติเพิ่มพูนขึ้น
   
    โลกนี้เต็มไปด้วยความขัดแย้ง และความขัดแย้งส่วนหนึ่งก็มาจากอัตตา คือการไม่ยอมรับฟังความเห็น
ของคนอื่นอย่างเปิดใจกว้างอัตตานี้ถูกเน้นด้วยอคติ และ ความรังเกียจกันและกันเป็นส่วนตัว ทำให้
ความขัดแย้งยิ่งบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่สามารถคลี่คลายได้
   
    ผมเสนอว่า เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้น ทุกฝ่ายจะต้องหยุดปกป้องความคิดเห็นและการกระทำของตนเองชั่วขณะ
และเปิดใจกว้างรับฟังความเห็นของคนอื่นดูสักหน่อย พยายามตรวจสอบว่าแนวคิดหรือการกระทำของตนคืออะไร
แนวคิดหรือข้อเสนอใหม่คืออะไรมีข้อดีเหนือกว่าแนวคิดของเราอย่างไรบ้างหรือไม่ การพิจารณาอย่างเปิดใจกว้างอาจจะ
ทำให้เราสามารถผนึกแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้รับมาเข้าเป็นแนวคิดใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้

    ความเห็นที่เสนอมานี้ เป็นแบบประนีประนอม ซึ่งนักบริหารหลายคนอาจจะไม่ชอบ แต่ผมคิดว่าได้ผลตรงที่ทำให้งาน
ที่มีปัญหาดำเนินต่อไปได้ราบรื่นในขณะเดียวกันมิตรภาพก็ยังคงอยู่

    โลกนี้มีอะไรต้องศึกษาและต้องทำมากเกินกว่าจะเสียเวลาหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับความขัดแย้งครับ

    ในช่วงต้นปีมานี้ ผมเดินทางไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาสองครั้งเพื่อบรรยายในหลักสูตรปริญญาโทด้านไอที
ตามคำเชิญของ อาจารย์ บุญส่ง วัฒนกิจ เรื่องที่บรรยายก็คือ แนวคิดในการบริหารจัดการไอที และ
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ บรรยากาศการสอนที่นี่ดีกว่าที่อื่นโดยเฉลี่ยบ้าง คืออย่างน้อยมีนักศึกษาซักถาม
รายละเอียดหลายคนด้วยกัน ความจริงบรรยากาศของการเรียนรู้มักจะเกิดขึ้นด้วยการซักถามนี่แหละ
เนื่องจากในระหว่างการบรรยายตามเนื้อหานั้น อาจจะมีบางส่วนที่ไปเฉียด ๆ กับประสบการณ์หรือความเห็นของผู้ฟัง
แต่เรื่องนั้นไม่ตรงทีเดียว ทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจกระจ่าง เมื่อถามผู้บรรยายและได้รับคำตอบแล้ว เรื่องนั้นก็จะเข้าใจชัดเจนขึ้น

    เรื่องคำถามคำตอบนี้ ผมอยากแนะนำให้ท่านลองอ่านพระไตรปิฎกดูครับ มีพระสูตรหลายเรื่องทีเดียวที่เกิดจากการ
ตั้งคำถามของผู้สงสัย และพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสอธิบายให้หายสงสัย หรือเมื่อไม่นานมานี้เอง หลวงพ่อชา หลวงปู่เทศก
์ หลวงตาบัว ฯลฯ ท่านก็ใช้วิธีสอนด้วยการตอบคำถาม หากลองหาหนังสือตอบคำถามของพระอาจารย์ต่าง ๆ มาศึกษา
จะได้รับความรู้ที่ตรงกับข้อสงสัยของเรามากทีเดียวครับ

    งานหนึ่งที่ผมไม่ได้ไปร่วมด้วยคือ งานมหกรรมภาพยนตร์แอนิเมชัน เพราะวันนั้นรู้สึกไม่ใคร่สบาย แต่ผม
ไปร่วมงานเปิด TAM2005 ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์เมื่อวันที่ 6 มกราคมด้วย ระหว่าง ที่เดินชมการนำเสนอซอฟต์แวร
์และสาธิตของบริษัทต่าง ๆ ก็รู้สึกตื่นเต้นยินดีที่มีผู้ทำธุรกิจทางด้านนี้มากขึ้น ยิ่งเมื่อ SIPA ส่งเสริมให้เกิดการฝึก
อบรมการสร้างภาพกราฟิกส์และแอนิเมชันมากขึ้นก็มองเห็นว่าน่าจะดี เป็นการสร้างโอกาสในด้านการทำงานให้แก่
ผู้มีทักษะด้านศิลปะมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผมยังเป็นห่วงอยู่ว่า งานที่ส่งเสริมนั้นเกือบทั้งหมดเป็นเรื่องการใช้อุปกรณ์
และซอฟต์แวร์ราคาแพง และที่เป็นห่วงยิ่งขึ้นก็คือคนทำงานนั้นจะไม่มีความรู้พื้นฐานอันลึกซึ้งเกี่ยวกับงานกราฟิกส์
และแอนิเมชันเลย ด้วยเหตุนี้เอง ผมจึงขอฝากให้บรรดาสถานศึกษาทั้งหลายช่วยกันคิดอ่านต่อไปว่า
เมื่อจะเปิดสอนด้านนี้แล้ว ขอให้มีหลักสูตรอีกสักด้านหนึ่งทางด้านพื้นฐานของกราฟิกส์และแอนิเมชันจริง ๆ ด้วย
โดยมุ่งที่จะสร้างนักเทคนิคที่สามารถผลิตซอฟต์แวร์แอนิเมชันในแบบ Open Source ออกมาด้วยก็จะดีมากทีเดียว

    อนึ่ง เมื่อวันที่ 14 มกราคมนี้เอง SIPA ก็เชิญ ท่านรัฐมนตรี น.พ. สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ไปเปิดสำนักงาน SIPA สาขาเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ ณ บริเวณ Complex ใหญ่ ข้างห้างคาร์ฟู ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่- ลำพูน งานนี้ม
ีกรรมการ SIPA และผู้ประกอบธุรกิจไอทีมากันมากมาย นอกจากนั้นยังมีการจัดงานแสดงสินค้าในอาคารแห่งนี้ด้วย อุปกรณ์ที่แสดงบางส่วนก็นำมาจากการแสดงที่งาน TAM2005 ที่กรุงเทพฯ นั่นเอง
   
    มีเรื่องที่ต้องการประชาสัมพันธ์อีกเรื่องครับ คือวันที่ 27 – 28 มกราคมนี้ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงไอซีที จะจัดการสัมมนาวิชาการที่โรงแรมเดอะแกรนด์ ถนนรัชดาภิเษก ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ครับ
สัมมนานี้ฟังฟรี ไม่ต้องเสียเงิน ใครสนใจต้องรีบสมัครไปที่หมายเลข 02 644 8150…5 ต่อ 613 ครับ

    วันนี้สงสัยจะต้องคุยกันแค่นี้ก่อน เพราะแขนผมเจ็บเนื่องจากต้องแบกกระเป๋าโน้ตบุ๊กขึ้นล่องไปสองจังหวัดใน
เวลาสามวันครับ แล้วพบกันใหม่ในไม่ช้าครับ

สวัสดี

 

 

 

Back