Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive

คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

       

 

Home
IT Idea for Spiritization

คำทักทาย ณ วันที่ 1 มกราคม 2548

สวัสดีปีใหม่ครับ

                ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2548 นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ  ช่วยดลบันดาลให้ท่านมีความสุขกายสุขใจและประสบความสำเร็จในสิ่งดีงามทั่วหน้ากันเทอญ

                สำหรับพวกเราแล้ว การขึ้นปีใหม่ปีนี้เป็นไปอย่างเศร้าสร้อยเพราะเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ถล่มภาคใต้ของไทยจนทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตาย พลัดพรากจากครอบครัว และหมดเนื้อหมดตัวไปเป็นจำนวนมาก   ผมขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียครอบครัว ญาติพี่น้อง ตลอดจนทรัพย์สิน มา ณ ที่นี้  และผมหวังว่าผู้ประสบภัย
ที่รอดเคราะห์กรรมครั้งนี้มาได้จะมีกำลังใจเข้มแข็งเพื่อเผชิญกับโลกที่วิปริตแปรปรวนและคาดเดาไม่ได้นี้ต่อไป

                ช่วงนี้เป็นช่วงโศกเศร้าสำหรับคนไทยและคนชาติอื่นที่ประสบเคราะห์กรรม  ทุกวันที่เราเฝ้าดูเรื่อง
สะเทือนใจที่นำมาบอกกล่าวกันทางโทรทัศน์แล้ว  เราก็อดรู้สึกเศร้าใจและเห็นใจผู้ประสบภัยเหล่านี้ไม่ได้ 
หลายคนเดินทางหนีหนาวมาเพื่อจะมาสนุกสนานและชื่นชมธรรมชาติ  แต่กลับต้องสูญเสียครอบครัว
และญาติพี่น้องไปอย่างกะทันหัน  คนไทยจำนวนมากต้องหมดตัวเพราะบ้านเรือนและทรัพย์สินถูกทำลา
ยด้วยกระแสน้ำและน้ำมือมนุษย์อำมหิต  แม้ว่าความช่วยเหลือจากชาวไทยและชาวโลกจะหลั่งไหลมามากมาย  แต่ผมก็อดคิดไม่ได้ว่าสังคมไทยควรจะดีกว่านี้ ควรจะเอื้ออาทรและมีเมตตากรุณามากกว่านี้  
ผู้ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบเคราะห์กรรมอย่างที่เกิดขึ้นเป็นข่าวนั้นควรจะได้รับการลงโทษอย่างหนัก
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง

                ขณะที่สื่อมวลชนเป็นห่วงศิลปิน นักร้อง นักแสดง ทั้งหลายที่ไปผจญคลื่นยักษ์แทบเอาชีวิตไม่รอดนั้น   ผมก็นึกสงสัยขึ้นมาว่า แล้วมีนักไอทีที่ไปตกระกำลำบากหรือเสียชีวิตในเหตุการณ์สึนามิครั้งนี้มากน้อยเพียงใด 
และเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้าง ผมเชื่อว่าคงจะมีนักไอทีไปรับเคราะห์กรรมนี้ด้วยเหมือนกัน  และขอได้โปรด
ทราบว่าผมเป็นห่วงพวกเราชาวไอทีตั้งแต่วันแรก  เพราะมีข่าวว่าบริษัทไอทีหลายแห่งตั้งใจจะพาพนักงานไป
เที่ยวบริเวณนี้อยู่แล้ว

                แม้จะสายเกินไป แต่เราก็ควรเริ่มคิดกันได้แล้วว่าไอทีจะช่วยในการเตือนภัยพิบัติที่เราไม่เคย
คาดฝันมาก่อนอย่างเช่นสึนามิครั้งนี้ได้อย่างไร


ครรชิต  มาลัยวงศ์

1 มกราคม 48

 

 

Back