Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars
คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

Home
IT Idea for Spiritization

เรื่องหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันนั้น เห็นอาจารย์ไปประชุมด้วย อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับ

คำตอบ

งานสัมมนาเรื่องนี้ผมไปพูดแค่ครึ่งเช้าครับ เพราะได้รับเชิญล่วงหน้าแค่สัปดาห์เดียว แต่เห็นว่าน่าสนใจและผมสามารถเลื่อนนัดตอนเช้าของผมออกไปก็เลยไปร่วมฟังและอภิปรายด้วย หลังจากนั้นผมก็ต้องนั่งรถไปสุพรรณบุรีต่อ จึงไม่ได้ฟังทั้งสัมมนา

ผมขอตอบเป็นสามประเด็นดังนี้

1. ผมเห็นด้วยที่พยายามจะสร้างโรงเรียนในฝัน ซึ่งน่าจะหมายถึงโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการอย่างแท้จริง ความจริงแล้วหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันนั้นอาจจะทำได้ยากเพราะงบประมาณจำกัด ผมเคยคิดว่าแต่ละจังหวัดน่าจะมีโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศหรือโรงเรียนวิทยาศาสตร์สักหนึ่งโรงเรียนก่อน เพราะจะทำได้ง่ายกว่าและหลายจังหวัดก็มีโรงเรียนที่เยี่ยม ๆ อยู่แล้ว หากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ครูเก่งมากขึ้น แล้วทำให้เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงของโรงเรียนระดับอำเภอก็จะเป็นการดี แต่นี่มาคิดเรื่องหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันไปเลยก็ไม่เป็นไร

2. สิ่งสำคัญแรกสุดของงานนี้ก็คือ ครูอาจารย์ในโรงเรียนต่าง ๆ ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศ ไม่ใช่อยู่โรงเรียนในฝันแล้วก็ฝันกลางวัน หรือเพ้อฝันไปเรื่อยเปื่อย แต่ต้องเก่งจริงในวิชาการที่ตนสอนบวกกับเก่งคอมพิวเตอร์ คือยุคนี้ไม่ว่าจะทำงานอะไรหรือสอนเรื่องอะไรต้องเก่งการใช้คอมพิวเตอร์ในงานที่รับผิดชอบไปด้วยพร้อมกัน ปัญหาที่ผมกลัวก็คือ โรงเรียนในฝันจะเอาเงินงบประมาณไปสร้างอาคารบ้าง ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากขึ้นบ้าง แต่ไม่เอาไปพัฒนาครูอาจารย์นี่สิครับ แม้จะใช้หลักการเรียนการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง แต่ก็ต้องใช้ครูอาจารย์นะครับ

3. ปัญหาสำคัญของการทำงานของไทยไม่ว่าจะในหน่วยงานใด ก็คือขาดแผนการทำงานที่เป็นรูปธรรมและได้ผล ทุกคนอยากจะทำโน่นทำนี่ แต่ไม่เคยพิจารณาความเป็นไปได้ ไม่เคยตั้งเป้าหมายที่วัดได้ และไม่เคยวางแผนงานที่เหมาะสม อีกไม่ช้าก็อาจจะมีคนติดป้ายโรงเรียนว่า "โรงเรียนนี้อยู่ในโครงการโรงเรียนในฝันของรัฐบาล" แต่ข้างในก็เหมือนเดิม เพราะไม่ได้พัฒนาครูอาจารย์รวมทั้งผู้บริหารให้เข้าใจเรื่องนี้ การส่งผู้บริหารและครูอาจารย์ไปดูงานต่างประเทศ ไม่เกิดประโยชน์หรอกครับ หากดูแล้วไม่รู้จักนำมาใช้จริง

 

Back