Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars
คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

Home
IT Idea for Spiritization

คำปรารภจากอาจารย์ท่านหนึ่ง

" ผมอยากเห็นวงการคอมพิวเตอร์ของเราก้าวหน้า แต่เท่าที่ดูก็พบว่ามีแต่คนที่เก่งด้านการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จต่าง ๆ เท่านั้น ผมมีนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ แต่มีความสามารถทางด้านโปรแกรมมาก วันหนึ่งก็ช่วยผมเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน สามารถแสดงภาพโมเดลสามมิติได้ แต่น่าเสียดายเพราะเมื่อจบไปแล้วเขาก็ไปทำงานทางด้านที่จบมา ไม่ได้มาเขียนโปรแกรมทั้ง ๆ ที่เขาเองก็ชอบงานทำนองนี้ ส่วนคนที่เรียนคอมพิวเตอร์มาจริง ๆ นั้น ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเขียนโปรแกรมแบบนี้ได้ ผมก็เลยคิดว่าเรามากันถูกทางหรือเปล่า "

คำตอบ

ปัญหาหนึ่งของวงการคอมพิวเตอร์ของไทยก็คือ มีคนสนใจเรียนคอมพิวเตอร์กันมาก แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่สนใจเนื้อหาด้านการเขียนโปรแกรมหรือการพัฒนางานคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง ส่วนใหญ่สนใจเพราะเห็นเป็นสาขาวิชาที่จบไปแล้วมีงานทำแน่ ได้เงินเดือนสูง แต่เมื่อเรียนแล้วพบว่า การทำงานด้านคอมพิวเตอร์จริง ๆ นั้นไม่ใช่งานสบาย ๆ ต้องนั่งคิดแก้ปัญหา ต้องนำแนวทางแก้ปัญหามาเคาะแป้นพิมพ์เพื่อสร้างโปรแกรม และ ลงท้ายก็เครียดเพราะทำงานไม่ทันตามกำหนด ดังนั้นหลายคนจึงเบื่อหน่ายและหนีออกไปทำงานอื่น ๆ แทน รวมทั้งไปเป็นนักขาย เป็นนักเขียน เป็นเจ้าของกิจการ ฯลฯ ด้วยเหตุนี้เองเราจึงไม่มีคนสนใจอยากทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์นาน ๆ จนเป็น Guru หรือ ครูใหญ่ ทางด้านนี้

บังเอิญอีกเหมือนกันว่า ทุกวันนี้การที่จะเข้ามาทำงานเป็นนักคอมพิวเตอร์ได้ก็จะต้องจบทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาอีก ดังนั้นเราก็เลยรับได้แต่คนที่จบมาแต่ไม่รักที่จะทำงานนั้น เรื่องความรักในงานหรือ ฉันทะ นั้น ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการประกอบอาชีพใด ๆ หากไม่รักในงานนั้นจะทำอย่างไรก็ไม่รุ่ง ยกเว้นแต่รู้จักเลีย เหตุผลนี้อีกเช่นกันที่ทำให้เรารับคนที่อาจจะเก่งแต่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์มาทำงานไม่ได้ และทำให้เกิดปัญหาอย่างที่อาจารย์ท่านนี้ปรารภ

ทางแก้ก็คือ เราจะต้องยอมให้มีการสอบรับรองมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานหรือบริษัทที่ต้องการนักคอมพิวเตอร์ ต้องยอมรับผู้ที่ผ่านการสอบรับรองให้มาปฏิบัติงานเป็นนักคอมพิวเตอร์ได้ ผมเชื่อว่าคนหลายคนที่ไม่ได้จบคอมพิวเตอร์มา แต่มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดีมากกว่าคนที่จบมาโดยตรง อย่างไรก็ตามการสอบรับรองเวลานี้ส่วนใหญ่เน้นที่ผลิตภัณฑ์เท่านั้น น่าจะต้องมีการสอบรับรองความรู้พื้นฐานในระดับอื่น ๆ เช่น เป็นนักโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบ หรือ ผู้บริหารงานโครงการด้วย

หากหน่วยงานหลักของไทย เช่น กพ. ยอมรับว่าการสอบรับรองสามารถใช้แทนวุฒิการจบปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้จริง รัฐวิสาหกิจ และ ห้างร้านเอกชน ก็คงจะยอมรับตามไปด้วย แล้วเราก็จะมีคนเก่ง ๆ เข้ามาทำงานด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น ซึ่งดีกว่าคนที่จบมาโดยตรงแต่ไม่เอาไหนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากอย่างในปัจจุบัน

 

 

Back