Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars
คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

Home
IT Idea for Spiritization

อาจารย์ทำเว็บนี้ไว้เพื่ออะไรครับ จะขายสินค้าหรือ

คำตอบ

ไม่ได้ขายสินค้าหรอกครับ แม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์หนังสือของผมอยู่หน่อยหนึ่ง แต่ก็เพื่อให้รู้เท่านั้นว่า ผมเขียนหนังสืออะไรไว้บ้าง สำหรับเว็บ drkanchit.com นี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้แสดงตัวอย่างการเผยแพร่ความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบที่ผมเห็นว่าเหมาะสมเท่านั้น อันที่จริงแล้วมีอาจารย์อีกหลายท่าน ที่ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เช่น อ. ยืน ภู่วรวรรณ ดร. สมนึก คีรีโต ฯลฯ แต่ละท่านก็มีแนวทางแตกต่างกันไป ของผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งให้ศึกษากัน

 

 

 

Back