Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars

 

Home
IT Idea for Spiritization

ผมเขียนหนังสือและบทความไว้มากทีเดียว ความจริงเมื่อพิจารณาจากตำแหน่งทางวิชาการของผมแล้ว ผมควรจะเขียนตำราและบทความวิจัยให้มากกว่านี้ บังเอิญผมเป็นอาจารย์ทางฝ่ายบริหาร ดังนั้นผลงานวิจัยจึงมีไม่มาก และที่มีก็ไม่น่าสนใจเลย ดังนั้นพรรคพวกจึงไม่ต้องลุ้นให้ผมเป็นนักวิจัยดีเด่น นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักเทคโนโลยีดีเด่น หรือ แม้แต่นักคอมพิวเตอร์ดีเด่น มือไม่ถึงครับ และไม่ได้สนใจด้วย ผมสนใจอย่างเดียวคือการศึกษาหาความรู้ การเขียนสำหรับผมเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อสภาวะบ้านเมืองออกมาให้ผู้อ่านคิดกันเท่านั้น หลายเรื่องเป็นการเขียนเพื่อนำเสนอเรื่องที่ผมเห็นว่าผู้อยู่ในวงการและคนทั่วไปน่าจะรับรู้ และหลายเรื่องก็เป็นการเขียน เพื่อบันทึกสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เอาไว้

เว็บเพจต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานเขียนของผมที่ใคร่ขอนำมาให้อ่านกัน มีทั้งส่วนที่นำมาจากบทนำของหนังสือของผม ส่วนที่เป็นคำวิจารณ์หนังสือที่ผมอ่าน ส่วนที่เป็นบทความที่ผมเขียนส่งไปให้สำนักพิมพ์ต่างๆ และส่งไปพิมพ์แจกในงานสัมมนา ส่วนที่เป็นคำวิจารณ์เทปคำบรรยายที่ผมได้เปิดฟังระหว่างขับรถยนต์ ส่วนที่เป็นข้อสรุปจากการสัมมนาที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม และส่วนที่เป็นข้อเขียนและคำปรารภเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง ซึ่งผมกำหนดว่าจะเขียนเป็นประจำทุกสัปดาห์เริ่มตั้งแต่ปีใหม่ 2544

ข้อเขียนเหล่านี้ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรหรอกครับ เขียนสนุกๆ พอให้เป็นบันทึกของสิ่งที่ผมได้พบ ได้เห็น และได้คิด เท่านั้น ข้อเขียนเหล่านี้อาจจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ได้ เพราะผู้อ่านจำนวนมากก็คงมีความสามารถและวุฒิภาวะสูงกว่าผมอยู่แล้ว แต่ถ้าจะเป็นประโยชน์บ้างผมก็ยินดี